Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

“Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bir bakteri ile mantar sınıflandırılırken;
I. âlem il. familya
III. cins
IV. şube
birimlerinden hangilerinde birlikte yer almazlar?
A) II ve III
B) II, III ve IV
C) I ve III
D) I ve IV
E) I, II, III ve IV

 • Cevap: E

2. Doğal (filogenetik) sınıflandırmada, şubeden türe doğru gidildikçe;
I. Moleküleryapı,
II. Anatomik özellik,
III. Embriyonik gelişme
benzerliklerinden hangisi veya hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

3. Bir araştırmacı, farklı renklerde çiçek açmış üç bitki ( X, Y ve Z ) ile yaptığı çalışmalardan şu sonuçları elde ediyor:
• X ile Y arasında tozlaşma ve döllenme oluyor, tohum oluşuyor.
• X ile Z ve Y ile Z arasında döllenme olmuyor ve tohum oluşmuyor.
Bu bitkilerle ilgili olarak;
I. X ile Y aynı türdür.
II. Y ile Z’nin protein benzerliği fazladır.
III. Üç bitkinin de kromozom sayısı aynıdır, yargılarından hangisine veya hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 • Cevap: A

4. Balina, fok ve yunusun;
I. Dört odacıklı kalbe sahip olma,
II. Yüzgeçleri ile hareket etme,
III. Havanın serbest oksijeninden yararlanma,
IV. Yavrularını doğurup sütle besleme
özelliklerinden hangisi veya hangileri, bu canlıların memeliler sınıfına alınmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) III ve IV

 • Cevap: B

5. I. Vücudu kıllarla kaplıdır.
II. Yavrularını emzirir.
III. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.
Yukarıda özellikleri verilen hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tür
B) Cins
C) Familya
D) Takım
E) Sınıf

 • Cevap: E

6. X, Y ve Z’nin yakın akraba üç tür olduğu bilindiğine göre, bu canlılarla ilgili olarak
I. Cinsten âleme kadar olan sınıflandırma birimleri aynıdır.
II. Ortak gen ve ortak proteinleri vardır.
III. Birbirleriyle çiftleşip verimli döller verebilir, yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve II

 • Cevap: C

7. I. Şubede, sınıfa göre daha fazla canlı türü vardır.
II. Bir cinste bulunan toplam canlı sayısı, familyadan daha fazladır.
III. Aynı takımdaki canlıların akrabalık dereceleri, aynı familyada toplananlardan daha azdır.
IV. Aynı cinste bulunan tüm canlıların kromozom sayıları aynıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, III ve IV

 • Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliği değildir?
A) Kloroplastlarında fotosentezle besin üretilmesi
B) Sporla çoğalmanın görülmesi
C) Hücrelerinde çok sayıda çekirdeğin bulunması
D) Kök, gövde ve yapraklarının olmaması
E) Çürükçül ya da parazit beslenen türlerinin bulunması

 • Cevap: A

9. Bilimsel adları;
1. Triticum vulgaris,
2. Triticum durum,
3. Phaseolus vulgaris
olan canlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. İki farklı türdür.
II. 1 ile 3 yakın akrabadır.
III. 1 ile 2 aynı familyada yer alır.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) Yalnız II

 • Cevap: B

Yukarıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin protein benzerliği verilmiştir.
I. Ortak genlerin en fazla olduğu birim, l’dir.
II. IV âlem, I ise tür birimidir.
III. IV’te bulunan canlıların kromozom sayıları aynıdır, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

11. Aynı takımda bulunan iki canlının;
I. Familya (aile),
II. Cins,
III. Şube,
IV. Âlem
sistematik birimlerinden hangileri kesinlikle ortak olmalıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) III ve V

 • Cevap: D

Yukarıda ikili adlandırma örneği verilmiştir. Buna göre;
I. a, cins adıdır.
II. b, tür adıdır.
III. c, tanımlayıcı addır.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: A

13. Arkeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı türleri bataklık ve mağara gibi yerlerde yaşayıp metan gazı üretir.
B) Tuz göllerinde bulunan türleri vardır.
C) Oksijenli solunum yapanlarında mitokondri organeli bulunur.
D) Diğer organizmaların yaşayamayacağı zor koşullarda yaşayabilir.
E) Endüstride birçok alanda kullanılmaktadır.

 • Cevap: C

14. I. Kamçı
II. Kapsül
III. Ribozom
IV. Mezozom
V. Hücre duvarı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüm bakterilerde ortak olarak bulunur?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) III ve V
D) I, II ve IV
E) II, III ve V

 • Cevap: C

15. I. Glikojen depo etmesi
II. Heterotrof beslenmesi
III. Hücre duvarının olması
IV. Sporla üremesi
Yukarıda mantarlar âleminde yer alan canlılar için verilen ifadelerden hangisi veya hangi leri hayvanlarda da gözlenir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

 • Cevap: A

16. I. Nişasta depolama
II. Protein sentezi yapabilme
III. Aktif hareket etme
IV. Selüloz çeper bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri tüm bitkiler tarafından gerçekleştirilir?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

 • Cevap: D

17. I. Nemli deri ve akciğer solunumu yapar.
II. İç döllenme ve dış gelişme gerçekleştirir.
III. Vücut sıcaklıkları sabittir ve kaslı diyaframları vardır.
Yukarıda omurgalı hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen özelliklere göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılabilir?

 • Cevap: B

18. Canlılar arasındaki akrabalığın belirlenmesinde;
I. DNA nükleotit dizilişleri,
II. Protein benzerliği,
III. Organel sayıları
özelliklerinden hangisi veya hangileri belirleyicidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: D

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları Sayfa 175 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoloji Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap