Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

“10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Berkay Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Berkay Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. 1. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi
2. Erozyona uğramış alanların ağaçlandırılması
3. Hayvanların üreme dönemlerinde avlanması
4. Evsel ve endüstriyel atıkların su kaynaklarına boşaltılması
5. Sera etkisinin artması
Yukarıda belirtilen durumlardan hangisi belirli bir alandaki tür çeşitliliğinin azalmasına neden olmaz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

  • Cevap: B

2. Suların kirlenmesi sonucunda;
I. Kimyasal maddeler kansere yol açar,
II. Mikroorganizmalar çoğalarak verem, tifo ve difteri gibi hastalıkların artmasına neden olur,
III. Balıkların sayısı artar. durumlarından hangileri meydana gelir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) II ve III
E) I, II ve III

  • Cevap: C

3. Atmosferde sera gazlarının artışı sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Karasal alanlar artar.
B) Canlıların habitat alanları yok olur.
C) Yer altı su kaynakları azalır.
D) Çölleşme artar.
E) İklim değişir.

  • Cevap: A

4.Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atmosfere verilen zehirli gaz oranına göre fabrikalar en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.
B) Termik santraller, atmosfere konutlardan daha fazla zarar vermektedir.
C) Egzozlara filtre takılması atmosfere verilen gaz oranının artmasına neden olur.
D) Konut sayısının artması atmosfer kirliliğinin de artmasına neden olur.
E) Fosil yakıtların tüketimi tabloda belirtilen dört kaynakta da etkilidir.

  • Cevap: C

5. Toprağın doğal yapısının bozulmasına toprak kirliliği denir.
Bu tanıma göre;
I. aşırı gübreleme,
II. tarımsal ilaçlama,
III. ağaçlandırma
durumlarından hangileri toprağın yapısını bozar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

  • Cevap: D

6. Bir insanın;
I. solunumla atmosfere verdiği CO2,
II. fosil yakıt kullanımı,
III. kullandığı su miktarı
durumlarından hangileri karbon ayak izini doğrudan etkiler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

  • Cevap: D

10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayıncılık Sayfa 195 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoloji Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap